Historiek

Bloemenlaan en Eigenheem zijn voorbeelden van nieuwe na-oorlogse wijken. Na de 2de wereldoorlog evolueerde de schaarstesamenleving naar een welvaartsmaatschappij. Nieuwe gebieden werden verkaveld. Huisvestingsmaatschappijen plantten hele wijken met nieuwe woningen neer. Voor het eerst werden op grote schaal woningen gebouwd die voldeden aan de primaire behoeften. Badkamer, toilet en keukenvoorzieningen waren niet meer alleen voor de rijke burger. De gemiddelde woonoppervlakte nam spectaculair toe.

 

De meeste huizen in de Bloemenlaan zijn ontworpen door architect Waterkeyn, ook de architect van het Atomium. Deze wijk bestaat uit drie types van woningen: vrijstaande woningen, 2-woonsten onder 1 dak en 2-woonsten met verspringende daken. Het zijn eerder bescheiden woningen qua oppervlakte met een vrij grote tuin (600-900m2), gelegen in een met bloemen overgoten straat. Ze waren in die tijd bij de eerste huizen met alle comfort (keuken en badkamer). Veel van de huidige eigenars hebben de woningen uitgebreid met o.a. grotere leefruimte om ze aan te passen aan de huidige levensstandaard.

 

De tuinwijk Eigenheem is een ontwerp van architect F. De Groodt. Deze straat is opgebouwd uit een aaneenschakeling van pleintjes met veel openbaar groen. Hierrond verrezen 31 halfopen bebouwingen gebouwd. De woningen bestaan uit 2 bouwlagen met zadeldak. Dit is één van de woonerfvormen, typisch voor de jaren ’60.

 

(uit folder van ‘fietstocht door Kapellen’ in kader van de open monumentendag op 9 september 2007 met als centraal thema ‘wonen in Kapellen’)


Statuten

Laatst aangepast op 22/10/2018